top of page
Image by Brian Kairuz

Misyon at Paningin ng SBCA

Pangkalahatan at Pilosopiya  Mga Pahayag

Film Photography_edited_edited.jpg
Image by Mara Rivera

Pangkalahatang pahayag 

Sinasalamin ng bawat tao ang Liwanag ng Diyos

Pangkalahatang Pilosopiya

Ang bawat nilikha ng Diyos ay natatangi. Diyos  ay makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, walang alam sapagkat Siya ang Banal na Trinity at Master ng lahat.

Misyon

Makikipagtulungan sa Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo sa pamamagitan ng lahat ng uri ng komunikasyon na nagtataguyod ng kapayapaan at pakikipag-isa sa isa't isa bilang magkakapatid anuman ang pagkakaiba-iba

Paningin

Upang maging mga misyonero ng pananampalataya, walang mga hangganan kahit na halos, umabot ng mga buhay na may malalim at napapailalim na pag-ibig para sa Diyos at sa Kanyang Simbahan, Isang katauhang Katoliko at Apostoliko

Image by Michael Rivera 🇵🇭
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page