top of page
IMG_20220617_140936.jpg

Tungkol sa SBCA

Layunin

  1. Kumilos bilang mga modernong ebanghelisador at cyber misyonero sa buong mga kontinente sa pamamagitan ng paggamit ng Internet alinsunod sa mga turo ng Simbahang Katoliko

  2. Upang magamit ang lahat ng uri ng media upang maikalat ang pagmamahal ng ating Panginoong at Tagapagligtas na si Jesucristo sa lahat anuman ang paniniwala, lahi, background sa heyograpiya, katayuan sa lipunan at kasarian sa pamamagitan ng pamamagitan ni Mapalad na si Carlo Acutis, ang aming patron at ang Mahal na Birheng Maria, ang aming Sancta Dei Genetrix

  3. Upang suportahan ang Vocation sa Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga pagsasanay at iba pang mga kaganapan na nauugnay sa promosyon at adbokasiya sa Vocation

  4. Upang magtatag ng mga institusyon, sentro at magkakaugnay na istruktura para sa misyon at debosyon ng Simbahang Katoliko kay Bless Carlo Acutis at sa Mahal na Birheng Maria

  5. Upang gumawa ng Charity Charity para sa mga mahihirap, inabandunang, walang tirahan, mahirap, nakakulong, mga ulila at biktima ng mga kawalan ng katarungan sa lipunan

bottom of page